Regulamin

Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęty uchwałą nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 52 Statutu PZPN.

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej