Licencje

16.09.2017

ZMIANY W UCHWALE O LICENCJACH

​Polski Związek Piłki Nożnej uchwałą Komisji ds. Nagłych dokonał zmian w przepisach dotyczących licencji trenerskich. Najistotniejszą modyfikacją jest rozszerzenie uprawnień dla licencji PZPN B o drużyny młodzieżowe.

Obowiązujące od 1 czerwca nowe zasady ograniczały uprawnienia trenerów posiadających licencję PZPN B. Mogli oni objąć pracę już jedynie w klubach Klasy B, zabrano im natomiast możliwość pracy z młodzieżą. Stało się to możliwe tylko w przypadku kontynuacji wcześniej rozpoczętej pracy. Teraz postanowiono powrócić do wcześniejszych zasad, ale z ograniczeniem czasowym

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych, podjętą 11 września, licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach B klasy i niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach CLJ U-19, U-17, U-15. Upoważnienie do prowadzenia zespołów młodzieżowych obowiązuje wyłącznie do dnia 30 czerwca 2018 roku.Należy przypomnieć też, że wszystkie licencje PZPN A i PZPN B honorowane będą wyłącznie do 31 grudnia 2019, po tej dacie nie będą dawały one żadnych uprawnień.

Inną istotną zmianą jest wydłużenie maksymalnego okresu przyznania licencji w trybie nadzwyczajnym. Do tej pory możliwe to było tylko do 31 grudnia danego roku. Po zmianach, Komisja ds. licencji trenerskich może przedłużyć uprawnienia o maksymalnie trzy lata, czyli tak jak w trybie zwyczajnym. Warunkiem jest spełnienie wszystkich warunków określonych w uchwale, będzie więc to miało zastosowanie względem spóźnialskich, którzy po prostu zapomną o prolongacie licencji.

Ważną modyfikacją jest również rozszerzenie możliwości kontynuacji pracy na podstawie zgody warunkowej. Wydawana będzie ona nie tylko kontynuującym pracę z danym zespołem, ale w odniesieniu do drużyn młodzieżowych (wyjątkiem CLJ) dotyczyć będzie też trenerów zmieniających drużyny w ramach struktury danego klubu.

Z pełną treścią jednolitą uchwały w sprawie licencji oraz opisem zmian zapoznać się można poniżej.

Uchwała (klik!)Nowe zasady przedłużania licencji trenerskich

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego informuje o zmianach w systemie licencyjnym dla trenerów. Decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej proces przedłużania licencji odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Prolongatę licencji będzie można otrzymać przechodząc pełną procedurę w systemie na stronie www.pzpn24.pzpn.pl, która zostanie w pełni uruchomiona od 23 stycznia (poniedziałek). W związku z powyższym każdy trener chcący przedłużyć swoją licencję musi na wspomnianej stronie założyć konto indywidualne, a następnie złożyć wniosek o przedłużenie licencji w zakładce "Wydarzenia / kursy, licencje & konferencje" wybierając Komisję Licencji Trenerskich Wielkopolskiego ZPN.

Składający zostaną poinformowani wówczas o decyzji pozytywnej bądź poproszeni o uzupełnienie dokumentów (lista poniżej). Dopiero po tej wiadomości konieczne będzie uiszczenie opłaty licencyjnej i umieszczenie skanu dowodu wpłaty w systemie. Jest to finalny etap procesu otrzymania licencji, jaki musi wykonać szkoleniowiec.

By pomóc trenerom w sprawnym działaniu w nowym systemie, przygotowany został specjalny film instruktażowy:

Z ramienia Wielkopolskiego ZPN pomoc szkoleniowcom świadczy Jakub Strużyński. Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem 517426314 lub mailowo - jakub.struzynski@wielkopolskizpn.pl.


I. WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI PRZEZ KOMISJĘ LICENCYJNĄ WIELKOPOLSKIEGO ZPN

- PZPN B, UEFA C, UEFA B = 50 zł / rok

- PZPN A = 100 zł / rok

Powyższe kwoty należy przelać na konto o numerze 25 1020 4027 0000 1402 1395 9442.

W tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek "licencja trenerska".


II. DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI TRENERSKIEJ:

- certyfikat uczestnictwa w kursokonferencji trenerskiej w roku 2016 (w przypadku ubiegania się o przedłużenie licencji na trzy lata: za rok 2014, 2015, 2016)

- dyplom trenerski/instruktorski

- oświadczenie antykorupcyjne (do pobrania na portalu PZPN24)

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

- dowód wpłaty (opłatę wnosimy dopiero po przyznaniu licencji - nie jak do tej pory w trakcie składania dokumentów).

Polski Związek Piłki Nożnej na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 kwietnia przyjął nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej. Istotne zmiany dotyczą też przedłużania uprawnień - zgodnie z nowymi zasadami należy to uczynić drogą elektroniczną poprzez platformę PZPN24 w terminie do 30 czerwca.

Nowa uchwała uporządkowała kwestie uprawnień, jakie trenerzy muszą posiadać, by prowadzić zespoły w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Na szczeblu województwa najwyższe wymagania dotyczyć będą IV ligi - niezbędna do prowadzenia zespołu na tym poziomie będzie licencja UEFA A. Dokumentem wymaganym w ligach okręgowych będzie UEFA B bądź PZPN A (do 31 grudnia 2019 roku), z kolei w klasie A - Grassroots C (UEFA C). Nowością będzie licencja Grassroots D uprawniająca do prowadzenia drużyn w B-klasie. Podobne możliwości dawać będzie dokument PZPN B. Pozostałe nowe uprawnienia to Futsal C oraz Goalkeeper B. Kursy umożliwiające ich zdobycie ruszą w drugiej połowie roku.

Co istotne, w przypadku awansu zespołu do wyższej ligi, trenerzy będą mogli prowadzić go bez względu na posiadane uprawnienia. Nie będzie konieczności przechodzenia kolejnych kursów, wymagana będzie jedynie stosowna zgoda wojewódzkiego związku, a na szczeblu centralnym PZPN. Zgody te wydawane będą każdorazowo na rok, ale z możliwością przedłużania ich aż do czasu zakończenia pracy przez danego trenera z zespołem.

Zgodnie z zasadami przedłużanie licencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy PZPN24. Nie będą już zatem obowiązywać pisemne wnioski, natomiast szkoleniowcy w czasie aplikacji zobligowani będą do umieszczenia szeregu dokumentów, w tym:

  • skanu dyplomu ukończenia kursu trenerskiego;
  • skany zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN bądź związki wojewódzkie w wymiarze minimum 15 godzin z trzech ostatnich lat;
  • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, które pozostaje ważne w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia. Po spełnieniu formalności licencje będą przesyłane przez Związek pocztą.

Wnioski o przyznanie i przedłużenie licencji UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A oraz UEFA Futsal B należy kierować do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. W przypadku takich uprawnień Związek zrezygnował z opłat za dokumenty. Warunkiem jest jednak terminowe spełnienie wszystkich wymogów.

W przypadku pozostałych uprawnień wnioski rozpatrywać będą wojewódzkie związki. Niezwykle ważnym jest wprowadzenie nowych terminów składania dokumentów w trybie zwyczajnym. Aplikacje należy składać w nieprzekraczalnym okresie do 30 czerwca i 31 grudnia. Wnioski te będą rozpatrywane w terminach maksymalnie do 15 lipca i 15 stycznia.

Późniejsze uzyskanie licencji możliwe będzie jedynie w trybie nadzwyczajnym na czas do 31 grudnia danego roku. Procedura ta wiąże się też wówczas ze zdecydowanie wyższymi kosztami. Wszystkie wysokości opłat przedstawione są w poniższej tabelce.

RODZAJ LICENCJI OPŁATA
TRYB ZWYCZAJNY TRYB NADZWYCZAJNY
UEFA PRO bezpłatnie przez PZPN 5000 zł
UEFA Elite Youth A bezpłatnie przez PZPN 2000 zł
UEFA A bezpłatnie przez PZPN 2000 zł
UEFA Goalkeeper A bezpłatnie przez PZPN 2000 zł
UEFA Futsal B bezpłatnie przez PZPN 1000 zł
---    
UEFA B 300 zł 1500 zł
UEFA Futsal B 300 zł 1000 zł
Futsal C 150 zł 750 zł
UEFA C / Grassroots C 150 zł 750 zł
Grassroots D 75 zł 500 zł
PZPN A 300 zł 1500 zł
PZPN B 150 zł 500 zł

Kolejną nowinką w przepisach są też zasady zastępstw pierwszego trenera. Dotąd w takim przypadku asystent lub inny trener posiadający odpowiednią licencję mógł pełnić taką funkcję przez dziesięć dni. Teraz szkoleniowiec posiadający uprawnienia o stopień niższe, będzie mógł prowadzić zespół w trzech kolejnych oficjalnych meczach, nie będzie ograniczał go czas.

Z pełną treścią nowej uchwały dotyczącej licencji trenerskich można zapoznać się tutaj.