Czym jest patronat?

Z myślą o promowaniu wydarzeń sportowych, edukacyjnych, naukowych, kulturalnych lub informacyjnych mających charakter lokalny i promujące piłkę nożną, OZPN Konin wprowadza w życie program patronatów.

Czym jest patronat?

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.

Kto może ubiegać się o patronat?

O patronat mogą ubiegać się kluby zrzeszone w ramach Konińskiego Związku Piłki Nożnej, instytucje państwowe oraz samorządowe, a także organizacje pozarządowe działające na terenie powiatów: konińskiego, wrzesińskiego, kolskiego, turkowskiego oraz słupeckiego.

Korzyści z uzyskania patronatu?

  • podkreślenie rangi wydarzenia
  • możliwość umieszczenia logo OZPN Konin na materiałach promujących wydarzenie
  • dotarcie do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej KOZPN oraz na profilu OZPN Konin na facebooku

W jaki sposób ubiegać się o uzyskanie patronatu?

Najpierw należy zapoznać się z regulaminem Patronatów OZPN Konin (zapoznaj się z regulaminem)

Po zapoznaniu się z regulaminem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie OZPN Konin (wypełnij formularz)