Formularz zgłoszeniowy


Organizator

Nazwa organizatora (klub, instytucja, organizacja)

Podstawowe informacje na temat organizatora (czym się zajmuje, od kiedy działa, ilość członków pracowników, adres siedziby)

Imię i nazwisko koordynatora wydarzenia

Telefon kontaktowy

Email

Informacje o wydarzeniu lub przedsięwzięciu

Cel wydarzenia lub przedsięwzięcia

Program wydarzenia lub przedsięwzięcia

Miejsce wydarzenia lub przedsięwzięcia

Data wydarzenia lub przedsięwzięcia

Przewidywana ilość uczestników

Inni partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia