Komunikaty WGiE10 SIERPNIA 2016, KONIN.

Wydział Gier Konińskiego OZPN informuje, że w rozgrywkach klasy Trampkarz C1 oraz Trampkarz C2 zmiany zawodników są powrotne, a czas gry wynosi 2 x 35 minut. W/w zmiany zostały już ujęte w najnowszym regulaminie rozgrywek, który jest już dostępny na naszej stronie w zakładce Wydział Gier –> Regulamin


---

22 LIPCA 2016, KONIN.


Prosimy o zapoznanie się z komunikatami wystosowanymi przez Wydział Gier i Ewidencji OZPN Konin.

Ekstranet

Wydział Gier i Ewidencji informuje, że od sezonu 2016/2017 zgłoszenia zawodników do rozgrywek odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem systemu Ekstranet. Postanowienie to dotyczy zawodników występujących w rozgrywek od klasy okręgowej do młodzika młodszego włącznie.

W związku z powyższym WGiE sukcesywnie prowadzić będzie szkolenia z tego programu. Pierwsze takie szkolenie zaplanowane jest dla klubów klasy okręgowej. Odbędzie się 29.07.2016 (piątek) o godzinie 17:00 w siedzibie KOZPN Konin. Prosimy kluby o wyznaczenie osoby, które w imieniu drużyny zarządzała będzie tym system. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie tego systemu

Michałem Perzyńskim tel. 504-563-113

Albertem Sosnowskim tel.502-678-957.

Dla kolejnych klas rozgrywkowych terminy szkoleń zostaną wskazane w najbliższym czasie.


 • Podręcznik użytkownika ekstranetu dla klubów

 • Trenerzy grup młodzieżowych i czynni zawodnicy zespołów seniorskich

  WGiE prosi wszystkie osoby, którzy łączą pracę trenerską w grupach młodzieżowych z grą w drużynach seniorskich o przekazanie takiej informacji do biura OZPN w Koninie. Informacja ta będzie miała istotny wpływ przy ustalaniu terminarza grup młodzieżowych. Prosimy telefonicznie bądź mailowo przekazać następujące informacje:

  a) Imię i nazwisko trenera

  b) Nazwa klubu, w którym występuje jako czynny zawodnik,

  c) Grupa wiekowa oraz nazwa zespołu bądź zespołów, w których jest trenerem.


  Przekładanie meczów w sezonie 2016/2017

  WGiE, informuje, że przekładanie meczów piłkarskich w sezonie 2016/2017 odbywać się będzie zgodnie z regulaminem rozgrywek w oparciu o następujące zasady:

  a) przełożenie meczu z zachowaniem minimum 14-dniowego wyprzedzenia, odbywać się będzie bez opłat,

  b) wniosek o przełożenie meczu w terminie krótszym niż 14 dni przed zaplanowanym spotkaniem, skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłat zgodnie z taryfikatorem zawartym zawartymi w regulaminie rozgrywek. Warunkiem koniecznym do przełożenia meczu będzie dowód uiszczenia opłaty.

  c) Przełożenie meczów w tym sezonie odbywać się będzie drogą tradycyjną lub w systemie Ekstranet.

  d) Pozostałe warunki przekładania meczów zawarte są w regulaminie rozgrywek.

  Ze sportowym pozdrowieniem

  Jarosław Kawka

  Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji