Czym jest Klub Partnera?

Klub stanowi forum współpracy między OZPN Konin, a przedsiębiorcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi, której celem jest wpływ na kształtowanie kierunków rozwoju piłki nożnej w zasięgu oddziaływania OZPN Konin.

CELE

Rozwój indywidualnego potencjału dzieci oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną młodzieży z terenu oddziaływania OZPN Konin. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie osobowości młodych zawodników w oparciu o zasady fair-play.

Członkowie realizują cele Klubu Partnera poprzez:

  • współtworzenie i wspieranie kierunków rozwoju OZPN Konin,
  • wymianę doświadczeń w zakresie ustanowionego porozumienia,
  • uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez OZPN Konin.

KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

  • Prawo do posługiwania się statusem partnera OZPN Konin w materiałach promocyjnych i w kontaktach z mediami
  • Umieszczenie w spisie firm partnerskich
  • Wizytówka i logo firmy/organizacji/osoby na stronie OZPN Konin
  • Prawo do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez OZPN Konin
  • Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w biurze OZPN Konin
  • Możliwość prezentacji swoich usług i produktów w mailingu do klubów sportowych zrzeszonych w OZPN Konin

ZASADY PRZYSTĄPIENIA

Partnerzy zobowiązują się do przekazania na rzecz OZPN Konin darowizny nie mniejszej niż 150 zł na rok. Przekazanie darowizny odbywać się będzie za pośrednictwem umowy darowizny.