Warunki uczestnictwa

KARTA KLUBU PARTNERA OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KONINIE

§1

Karta określa status oraz warunki uczestnictwa w Klubie Partnera Konińskiego Związku Piłki Nożnej w Koninie.

§2

 1. Klub stanowi forum współpracy między OZPN Konin, a przedsiębiorcami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, którym zależy na rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej na terenie powiatów: konińskiego, słupeckiego, wrzesińskiego, kolskiego i tureckiego.
 2. Klub Partnera nie posiada osobowości prawnej i nie jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów prawa, a jedyną podstawą jego działania jest niniejsza Karta i ewentualne dalsze porozumienia Partnerów.
 3. Uczestnictwo w Klubie Partnera jest dobrowolne.

§3

Członkowie realizują cele Klubu Partnera poprzez:

 • współtworzenie i wspieranie kierunków rozwoju OZPN Konin,
 • wymianę doświadczeń w zakresie ustanowionego porozumienia,
 • uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez OZPN Konin.

§4

Wobec OZPN Konin Klub Partnera reprezentuje Przewodniczący Komisji ds. Marketingu.

§5

Partnerem OZPN Konin może być:

 • firma
 • samorząd
 • organizacja pozarządowa
 • osoba fizyczna

§6

Firma pretendującą do stania się Partnerem OZPN Konin wypełnia Kartę Przystąpienia, na podstawie której zostaje podjęta ostateczna decyzja o przystąpieniu do Klubu Partnera.

§7

Współpraca jest formalizowana poprzez umowy między OZPN Konin, a Partnerami w ramach Karty i Porozumienia.

§8

Partner zobowiązuje się do przekazania na rzecz OZPN Konin darowizny o równowartości nie mniejszej niż 150 zł na rok. Możliwe jest również udzielenie wsparcia materialnego lub merytorycznego. Przekazanie środków odbędzie się za pośrednictwem umowy darowizny.

§9

Środki przekazane przez Partnerów na rzecz OZPN Konin zostaną w całości przeznaczone na rozwój i doskonalenie młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną.

§10

Partnerom zapewnia się pakiet świadczeń:

 1. prawo do posługiwania się statusem partnera OZPN Konin w materiałach promocyjnych i w kontaktach z mediami,
 2. umieszczenie w spisie firm partnerskich,
 3. wizytówka i logo firmy/organizacji/osoby na stronie OZPN Konin,
 4. prawo do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez OZPN Konin,
 5. możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w biurze OZPN Konin.
 6. Możliwość prezentacji swoich usług i produktów w mailingu do klubów sportowych zrzeszonych w OZPN Konin

§11

Zmian w niniejszej Karcie może dokonać wyłącznie Zarząd OZPN Konin.