Marcin Szymański nadal Prezesem Kasztelanii Brudzew

2019-03-16 00:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu,

1 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnego Klubu Sportowego Kasztelania Brudzew. Jego członkowie spotkali się, żeby podsumować działalność w 2018 roku oraz dokonać wyboru jego władz na kadencję 2019-2022.

Zebranie otworzył Marcin Szymański – Prezes Zarządu Klubu, który powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Konińskiego Okręgowego ZPN w osobach Grzegorza Pietrzaka, Prezesa, Krzysztofa Jurkiewicza i Edwarda Krawczyka, członków Zarządu, a także Wicestarosta Turecki, Wójt i Radni Gminy Brudzew, a także sponsorzy i sympatycy klubu.
Po sprawozdaniach trenerów sekcji i dyskusji Zarząd GKS Kasztelania jednogłośnie uzyskał absolutorium. Następnie przystąpiono do wyborów władz na kadencje 2019-2022. Walne Zebranie na Prezesa Klubu ponownie wybrało Marcina Szymańskiego. W skład zarządu weszli także Tomasz Ciemniewski, Ewelina Gońka, Dawid Graczyk, Marek Kujawa, Maciej Szurgot i Mirosława Wdzięczna. Komisję rewizyjną tworzyć będą Andrzej Ciemniewski, Piotr Kwieciński i Krzysztof Walkowski.

W trakcie obrad, w uznaniu zasług dla działalności sportowej, przedstawiciele Konińskiego Okręgu ZPN odznaczyli Jakuba Michalaka, Adriana Kmitę, Radosława Dobrzyńskiego, Ewelinę Gońkę, Tomasza Ciemniewskiego oraz Jacka Ciemniewskiego i Piotra Kwiecińskiego.

Nowy Zarząd postawił przed sobą ambitne cele. Działacze stawiają na pracę z młodzieżą, pozyskiwanie nowych członków, działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz dalszy rozwój infrastruktury sportowej klubu w Brudzewie.
Zarząd OZPN Konin składa podziękowania za dotychczasowy trud i wysiłek na rzecz rozwoju piłki nożnej w naszym okręgu. Jednocześnie gratuluje wyboru nowych władz klubu na czele z Marcinem Szymańskim wyrażając gotowość i otwartość na współpracę w popularyzacji piłki młodzieżowej i seniorskiej.


Partner Techniczny OZPN Konin