Rusza proces licencyjny na sezon 2023/24!

2023-05-04 11:15:13, CMS

Jak co roku maj stać będzie pod znakiem przeprowadzania procesu licencyjnego. Tak jak dwanaście miesięcy temu, kluby mogą składać wnioski wyłącznie poprzez platformę licencje.wielkopolskizpn.pl Proces startuje 4 maja.


Zgodnie z przepisami uzyskanie licencji klubowej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. Z roku na rok Wielkopolski ZPN maksymalnie upraszcza dokumentację, by jej wypełnienie wiązało się z minimalnym nakładem pracy po stronie klubów. Istotnie pomaga w tym platforma licencje.wielkopolskizpn.pl, dzięki której aplikację można przygotowywać etapami i uzupełniać w późniejszym czasie dokumentację wymagającą sprawdzenia bądź skompletowania. Co więcej, system w trakcie wypełniania wniosku sprawdza jego kompletność i dopiero, gdy będzie on ukończony, pozwoli na jego wysłanie. Natomiast powiadomienia sprawiają, że tuż po decyzji komisji klub dowiaduje się, czy ich wniosek został przyjęty czy też wymaga poprawy. W przypadku pomyślnej decyzji możliwe jest też dokonanie płatności od razu szybkim przelewem elektronicznym.

Komisja ds. Licencji Klubowych przypomina, że wnioski należy składać zgodnie z klasą rozgrywkową, w której zespół obecnie występuje. W przypadku spadku nie ma konieczności ponownego wnioskowania, nowa aplikacja jest natomiast niezbędna w przypadku awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Beniaminkowie na przygotowanie poprawnej dokumentacji mają 5 dni od otrzymania informacji z Komisji lub też Wydziału Gier i Ewidencji.

Aplikacje licencyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja. Niedotrzymanie terminu może skutkować karami, w tym m.in. nieuwzględnieniem zespołu w danej lidze na kolejny sezon. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z Komisją - licklub@wielkopolskizpn.pl.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

W pierwszej kolejności zachęcamy do sprawdzenia okresu ważności posiadanej licencji, być może bowiem procedura w tym roku Państwa klubu nie dotyczy. W pierwszej kolejności zachęcamy do sprawdzenia okresu ważności posiadanej licencji, być może bowiem procedura w tym roku Państwa klubu nie dotyczy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt;

- wnioski tylko on-line przez platformę licencyjną - licencje.wielkopolskizpn.pl;

termin: od 4 do 31 maja;

wnioskowanie o licencję na klasę rozgrywkową, w której zespół występuje w obecnym sezonie;

płatność po otrzymaniu decyzji o przyznaniu licencji;

W sezonie 2023/2024 Komisja przyznawać będzie obligatoryjnie licencje klubowe tylko na jeden sezon.

 

Należy pamiętać, ze jeżeli we władzach klubu doszło do zmian, które nie są jeszcze zarejestrowane w KRS/ewidencji, to do wniosku licencyjnego należy dołączyć jako załączniki kopie uchwał Walnych Zgromadzeń w zakresie omawianych zmian, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby składające wnioski w imieniu klubu.

W poszczególnych klasach rozgrywkowych wymagane jest prowadzenie następującej liczby zespołów młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach związkowych:
- IV liga - 3 zespoły;
- V liga - 2 zespoły;
- Klasa Okręgowa - 1 zespół.
Do powyższego limitu wliczane są drużyny od juniora starszego (A1) do żaka (F2).

W przypadku braku odpowiedniej liczby zespołów młodzieżowych, kluby mogą podpisywać umowy o współpracy - obejmujące określoną liczbę drużyn - z podmiotami zajmującymi się wyłącznie szkoleniem młodzieży. Podmioty szkolące młodzież mogą podpisać umowy z więcej niż jednym klubem, ale tylko pod warunkiem, że działają one na terenie tego samego powiatu.

Istnieje możliwość zwolnienia klubu z posiadania jeden z wymaganych drużyn młodzieżowych. Wiąże się to z dokonaniem opłaty w wysokości 2000 (IV liga) i 1500 (V liga, Klasa Okręgowa) złotych, która w całości przeznaczana jest na organizację turniejów dziecięcych przez Wielkopolski ZPN. Nie ma możliwości zwolnienia dotyczącego większej liczby zespołów - jeśli klub nie będzie w stanie spełnić kryterium, nie otrzyma licencji.