DEMENTI WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

2011-03-11 10:25:20, Administrator Serwisu

W związku z zapytaniami ze strony klubów piłki nożnej dotyczącymi organizowanego spotkania przez pana Michała Gniatkowskiego uprzejmie wyjaśniamy, że Wielkopolski ZPN nie ma nic wspólnego z organizacją tego spotkania.

Jest to prywatne spotkanie pana Gniatkowskiego, które nie ma nic wspólnego z działalnością Wielkopolskiego ZPN. Bazą wszelkich dyskusji, narad i spotkań dotyczących wielkopolskiej piłki nożnej jest forum Wielkopolskiego i Okręgowych Związków, których członkami są kluby. Z pewnością temu celowi nie służą spotkania pozazwiązkowe. Siedziba Wlkp. ZPN służy wszystkim, którzy są gotowi do współpracy. Tutaj można wyjaśnić wszelkie wątpliwości, zażagnać spory i swady, przedstawić nowatorskie rozwiązania oraz pracować dla dobra polskiej i wielkopolskiej piłki nożnej.