Uchwała PZPN w sprawie bezpieczeństwa i porządku na stadionach piłkarskich

2011-05-17 11:59:32, Lidia Rakowska

Uwzględniając przebieg spotkania w dniu 11 maja prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska
z prezesem PZPN Grzegorzem Latą, a także prezesami klubów Ekstraklasy oraz władzami
Spółki Ekstraklasa S.A. oraz działając na prośbę Komendanta Głównego Policji
(sformułowaną w piśmie z 12 maja br.) Zarząd PZPN przyjmuje, że wszystkie pozostałe
do rozegrania mecze o mistrzostwo ekstraklasy, I i II ligi w sezonie 2010/2011 odbędą się
bez udziału zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych. 

Zarząd PZPN zwraca się do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej o wprowadzenie nakazu
rozgrywania w sezonie 2010/2011 meczów o mistrzostwo III ligi i niższych klas rozgrywkowych
bez udziału zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych.