Dokumenty do pobrania

2011-08-22 12:11:06, Administrator Serwisu

Przepisy w sprawie Organizacji Rozgrywek w piłkę nożną

Sprawozdanie z zawodów piłkarskich

Załącznik do sprawozdania

Kartki na zmiany

Lista uprawnień

Umowa transferowa zawodnika amatora

Duplikat karty extranet

Oświadczenie o zwolnieniu zawodnika

Wykaz zawodników kart extranet

Tabela opłat za wyszkolenie zawodnika Uchwała VIII/121 Polskiego ZPN

Lista podstawowa zawodników zgłoszonych do rozgrywek

Lista uzupełniająca zawodników zgłoszonych do rozgywek

Porozumienie dotyczące szkolenia zawodników młodzieżowych

Uchwała nr X/231 z 26 i 27 czerwca 2009 roku w sprawie upowszechniania systemu kształcenia animatorów i trenerów piłki nożnej

Uchwała PZPN w sprawie licencji trenerskich

Uchwała nr 67 Wielkopolskiego ZPN dot. opłat i kar dyscyplinarnych za brak licencji trenerskich

Oświadczenie o karencji zawodnika (powyżej 12 m-cy)

Wniosek o przyznanie licencji trenerskiej

Załącznik do licencji trenerskiej

Porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia

Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego / zasłużonego

Wniosek o nadanie honorowej odznaki PZPN

Wniosek o nadanie honorowej odznaki KOZPN

Wniosek o wydanie certyfikatu do PZPN

Zgłoszenie do rozgrywek na sezon 2015/2016

Deklaracja gry amatora

Deklaracja o niekaralności

Karta zgłoszeniowa na kurs PZPN C/UEFA B