Nowe stawki za dojazd na zawody

2012-04-05 12:47:57, Lidia Rakowska

Zgodnie z Uchwałą nr 133/2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

z dnia 30 marca 2012 r.

ustala się jednolite stawki za dojazd na zawody w następującej wysokości:

km

kwota

W miejscu

15,00 zł

Do 10 km

20.00 zł

11 – 20

25.00 zł

21 – 30

30.00 zł

31 – 40

37.00 zł

41 – 50

42.00 zł

51 – 60

55.00 zł

61 – 70

63.00 zł

71 – 80

72.00 zł

81 – 90

81.00 zł

91 – 100

90.00 zł

101 – 120

108.00 zł

121 – 140

126.00 zł

141 – 160

144.00 zł

161 – 180

162.00 zł

181 – 200 i więcej

180.00 zł

Tabela zwrotu kosztów dojazdu ma zastosowanie od zawodów organizowanych

od dnia 2 kwietnia 2012 roku.