MIROSŁAW DURCZYŃSKI ponownie Prezesem Konińskiego OZPN

2012-05-30 07:18:40, Lidia Rakowska

W dniu 25 maja 2012 r. o godzinie 16:30 w Resturacji "Pod Platanem" odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Na 89 powołanych delegatów wstawiło się 76.

W skład nowego Zarządu, któremu będzie przewodniczył Mirosław Durczyński weszli:

Wasik Michał, Nowicki Eugeniusz, Kawka Jarosław, Nadgrotkiewicz Robert, Walkowski Ireneusz, Stasiak Stanisław, Klimczak Michał, Krawczyk Edward, Pietrzak Grzegorz, Wawrzyniak Janusz.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Witkowski Roman, Sosnowski Tadeusz, Robaszewski Franciszek.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

Dębowski Grzegorz, Jeżyk Włodzimierz, Kwiatkowski Andrzej.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom m.in. Prezesowi WZPN Stefanowi Antkowiakowi, Honorowemu Prezesowi Konińskiego OZPN Zdzisławowi Cichemu oraz mediom.