Konferencja klubów

2012-05-30 07:51:09, Lidia Rakowska

W dniu 4 i 5 czerwca 2012 roku w biurze Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej odbędzie się konferencja klubów celem wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN, mające charakter Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego.

4 czerwiec 2012 r. godzina 17:00 - kluby Klasy Okręgowej

5 czerwiec 2012 r. godzina 17:00 - kluby Klasy A, Klasy B i kluby młodzieżowe.

Konferencje klubów w osobnych głosowaniach dokonują wyboru delegatów na WZD w ilości:

Klasa Okręgowa - 5 delegatów,

Pozostałe kluby - 5 delegatów.