Kurs Trenerów PZPN C

2012-06-15 08:49:57, Lidia Rakowska

Pion Szkolenia Wlkp. ZPN w Poznaniu informuje, że prowadzi nabór na kurs Trenerów PZPN C w piłce nożnej. Kurs odbędzie się w Błażejewku w formie skoszarowanej w terminie 20.07- 27.07.2012 . Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się do Trenera Związkowego Ryszarda Dorożały pod adresem dorozal@wp.pl

Kandydatem na kurs trenerów PZPN C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

- ma ukończone 18 lat,

- jest absolwentem szkoły/uczelni o kierunku sportowym lub nauczycielskim, lub legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN/ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej,

- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.