Zarząd Wielkopolskiego ZPN

2012-09-07 08:30:18, Lidia Rakowska

W dniu 22 sierpnia 2012 r. nowo wybrany Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

spotkał się na swym posiedzeniu w celu ukonstytuowania się.

DSC 0596b

Przedstawiciele Naszego Okręgu przejęli następujące funkcje:

Mirosław Durczyński - Wiceprezes ds. współpracy z samorządami

Michał Wasik - Przewodniczący ds. współpracy z samorządami i organizacjami społecznymi

Roman Jaszczak - Przewodniczący Wydziały Piłkarstwa Kobiecego