Przedłużenie licencji trenerskich do końca lutego 2013 r.

2013-01-24 11:40:46, Lidia Rakowska

Przedłużenie licencji trenera III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych mogą uzyskać szkoleniowcy, którzy:

  1. w okresie posiadania licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadzili zespół piłki nożnej odpowiedniego szczebla,
  2. w okresie posiadania licencji dokształcali się na kursach licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich lub wojewódzkich.
 1. Komisja Licencji Trenerskich Wlkp. ZPN przedłuża i przyznaje licencje dwa razy w roku w trybie zwyczajnym:
  1. przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych (czerwiec/lipiec)
  2. przed rozpoczęciem rundy rewanżowej (grudzień/luty).
  Opłata za przyznanie, przedłużenie licencji w trybie zwyczajnym:
  • licencja "A" - 100 złotych,
  • licencja "B" i "C" - 50 złotych.
 2. Komisja Licencji Trenerskich Wlkp. ZPN przyznaje i przedłuża licencje w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym (III liga - 3.000 zł).
 3. Występując o przedłużenie licencji należy przedłożyć:
  • legitymację licencyjną,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych (dokument do pobrania na stronie WZPN),
  • zaświadczenie o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych (za 2012 rok),
  • opinie klubu (aktualnie zatrudniony lub klubu poprzedniego),
  • ksero opłaty licencyjnej dokonanej na konto Wielkopolskiego ZPN.

Dokumentację należy przesłać na adres Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Informacji udziela Pion Szkolenia w Poznaniu (tel. 61 851-99-18).