Szkolenia nowych sędziów Konińskiego OZPN

2013-03-06 07:02:09, Lidia Rakowska

Od stycznia tego roku Kolegium Sędziów Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej prowadzi szkolenia nowych sędziów, którzy w przyszłości mają pracować na terenie Konińskiego OZPN. Osobą odpowiedzialną za szkolenia jest kol. Maciej Ziółkowski.

Obraz 269

Kol. Michał Wanjas prowadzący wykład dla szkolonej młodzieży.

Obraz 268

Kandydaci na przyszłysz sędziów Konińskiego OZPN.