Oferta dla instruktorów piłki nożnej

2013-04-30 09:24:42, Lidia Rakowska

Organizacja kursów na trenera II klasy w piłce nożnej. Po zakończonym kursie trenera II klasy absolwenci otrzymują dyplom trenerski wydany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nabór kandydatów na szkolenia prowadzony jest w sposób ciągły. Warunkiem rozpoczęcia danego kursu jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów (min. 10 osób).

Warunki uczestnictwa w kursach:

1) minimum średnie wykształcenie potwierdzone odpowiednim dokumentem (świadectwo dojrzałości!)

2) wymagany stopień wyszkolenia sportowego, tj. tytuł instruktora sportu w piłce nożnej przez okres co najmniej dwóch lat!

Miejsce kursu - Konin

Opłata za kurs - 3 500 zł. MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!!!

Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem w takich szkoleniach proszę o kontakt (zapisy i szczegółowe informacje pod numerami - 12 2741460 lub 501027615 lub 500256144