SS licencje

2013-07-18 14:59:06, Lidia Rakowska

Komisja Licencji Klubowych uprzejmie informuje, że od sezonu 2015/16 trenerzy prowadzący zespoły w n/w klasach rozgrywkowych będą musieli posiadać minimum następujące uprawnienia:

1. III liga - licencja UEFA A

2. IV liga - licnecja PZPN A

3. Klasa okręgowa - licencja UEFA B

4. Klasa A i B - licencja PZPN B

5. Centralna Liga Juniorów - licencja UEFA A

6. Liga Wojewódzka A1, B1 - licencja UEFA B

7. Klasa Okręgowa A1,B1,C1,C2 - licencja UEFA B

8. Klasy D-F - licencja PZPN C


WAŻNY KOMUNIKAT O LICENCJACH TRENERSKICH

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z treścią uchwał a także w związku z obecną sytuacją prawną powstałą po wejściu w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 deregulującą zawód trenera piłki nożnej, nie honoruje żadnych dyplomów (instruktora czy trenera piłki nożnej), wydawanych absolwentom kursów rozpoczętych po 23 sierpnia 2013 roku, organizowanych przez jakiekolwiek instytucje spoza struktur PZPN.

  • Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że procedurę wydawania licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach PZPN i ZPN regulują nowe uchwały Zarządu PZPN, które weszły w życie 24 czerwca 2014, tj:nr VI/115 z dnia 24.06.2014 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet, oraz nr VI/116 z dnia 24.06.2014 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

Treści tych uchwał są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.pzpn.pl


Jak uzyskać licencję trenerską ?

Wymagane dokumenty o wydanie licencji:

a. wypełniony wniosek wydania licencji;

b. odpis dyplomu trenera lub książeczki instruktora piłki nożnej;
c. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
obywatelskich;
d. zaświadczenie o uczestnictwie w kursach doszkalających, kursokonferencjach trenerskich organizowanych przez WZPN lub PZPN (kero dokumentu, certyfikaty), min. raz w roku.
e. opinia z ostatniego lub aktualnego miejsca pracy w klubie sportowym;
f. 2 zdjęcia;
g. poświadczenie opłaty licencyjnej na konto WZPN

Jak przedłużyć licencję trenerską ?

Należy przedstawić następujące dokumenty osobiście lub wysłać pocztą ( Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 60-320 Poznań ul. Bułgarska 17)

- licencję trenerską ( wersja książeczkowa)

- kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora

- kopię zaświadczenia udziału w konferencji organizowanej przez wojewódzki związek piłki nożnej lub PZPN

- poświadczenie opłaty licencyjnej na konto WZPN

OPŁATY

Za wydanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym obowiązuje opłata:

- w przypadku licencji PZPN A - kwota 100,00 zł. - za rok. / lub 300 zł za 3 lata
- w przypadku licencji PZPN B /UEFA B/ UEFA C - kwota 50,00 zł. za rok. / lub 150 zł za 3 lat
Opłatę za przyznanie/przedłużenie licencji uiszcza trener, występujący o jej przyznanie na konto WZPN

konto PKO BP I/O Poznań nr: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

Ostateczne terminy składania wniosków:

a. przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego ( styczeń - marzec)
b. przed
rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu jesiennego ( lipec - sierpień)

Wnioski o licencje złożone po rozpoczęciu rozgrywek seniorski / młodzieżowych – w przypadku licencji PZPN A, UEFA B, PZPN B (po 11 marca 2016r) ,UEFA C (po 18 marca 2016r) będą potraktowane jako złożone w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z dodatkowymi opłatami wynikającymi z § 15 Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej tj. PZPN A – 2000 zł, UEFA B – 500 zł, PZPN B – 300 zł, UEFA C – 100 zł.

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie w dziale Dokumenty do pobrania.

Więcej informacji pod numerami Wielkopolskiego ZPN (061) 851-99-18 lub 851-96-08 Pan Ryszard Dorożała / Mirosław Jankowski