SS Szkolenia

2013-07-18 14:59:37, Lidia Rakowska


Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłasza zapisy na następujące kursy:

Kurs wyrównawczy UEFA A –marzec 2016r/czerwiec2016

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA A i licencję trenerska UEFA A uprawniającą do prowadzenie zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzonych przez PZPN oraz Wojewódzki ZPN oraz seniorów do III Ligi włącznie.

Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria

1.1 posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej, wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku,
1.2 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej,przedstawi opinię o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7-letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,posiada minimum legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku,
1.3 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
1.4 łoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.5 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
1.6 przedstawi zaświadczenie wystawione przez pracodawcę stwierdzające minimum jednoroczny
1.7 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.8 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.9 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Zgłoszenia pod adresemwzpnkursy@wp.pl po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie https://pzpn24.pzpn.pl/Formularze/Trenerzy/ZgloszenieIntencji

Kurs wyrównawczy trenerów UEFA B marzec2016/maj2016

Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 staż pracy
Zgłoszenia pod adresemwzpnkursy@wp.pl po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie https://pzpn24.pzpn.pl/Formularze/Trenerzy/ZgloszenieIntencji

Kurs UEFA C czerwiec/ lipiec 2016

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C
Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 18 lat,
1.2 posiada minimum wykształcenie średnie
1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wniosek na każdy z kursów znajduje się na naszej stronie pod zakładką DOKUMENTY DO POBRANIA , należy odszukać na samym dole strony dokument pod tytułem Karta Zgłoszeniowa na kurs PZPN C / UEFA B. Należy go wypełnić i przesłać pod adres wzpnkursy@wp.pl a w tytule dokumentu( Karta złoszeniowa na kurs PZPN C /UEFA B) należy wpisać nazwę odpowiedniego kursu czyli 1. Wyrównawczy UEFA A lub 2. Wyrównawczy UEFA B lub 3. UEFA C skreślają jednocześnie nazwę PZPN C lub UEFA B lub obydwie przy wpisaniu Wyrównawczy UEFA A.
Wniosek o niekaralności znajduje tuż na powyższym dokumentem.
Ceny kursów :
UEFA C - 1200 zł
Wyr. UEFA B - 1500 zł ( w tym sprzęt sportowy i licencja )
UEFA A - Cena orientacyjna 3000-4500 ( w tym sprzęt sportowy i licencja)
W sprawie kursów proszę o kontakt z Panem Adamem Ziółkowskim 608-388-696

Uprawnienia trenerskie na 2015/16

Komisja Licencji Klubowych uprzejmie informuje, że od sezonu 2015/16 trenerzy prowadzący zespoły w n/w klasach rozgrywkowych będą musieli posiadać minimum następujące uprawnienia:

1. III liga - licencja UEFA A
2. IV liga - licencja PZPN A
3. Klasa okręgowa - licencja UEFA B
4. Klasa A i B - licencja PZPN B
5. Centralna Liga Juniorów - licencja UEFA A
6. Liga Wojewódzka A1, B1 - licencja UEFA B
7. Klasa Okręgowa A1,B1,C1,C2 - licencja UEFA B
8. Klasy D-F - licencja PZPN C

Wszystko dokładnie opisane zostało na stroniehttp://www.pzpn.pl/szkolenie/licencjonowanie-trenerow-w-pzpn/dokumenty/Uchwała nr VI-116 Nożnej w sprawie licencji ....


Zintegrowany Kurs UEFA C /UEFA B

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to listopad/grudzień 2014r. W zwiazku z tym wszyscy zapisani kandydaci i chętni powinni:

1. Wypełninić kartę zgłoszeniową 2. Napisać oświadczenie o niekaralności 3. Przedstawić zaświadczenie od lekarza( może byc rodzinnego) o możliwości wykonywania zawodu trenea i udziału w zajęciach praktycznych podczas kursu

Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie o niekaralności należy pobrać ze strony www.koninskiozpn.pl , zakładka /Dokumenty do pobrania/ ( na samym dole strony dwa ostatnie dokumenty) oraz zostawić w biurze Konińskiego OZPN. Przypomnę ,że kurs ma formę 10 zjazdów ( piątek, sobota, niedziela) i składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Przewidywane miejsce kursu to Konin lub jego okolica. Wymagania oraz szczegłówe informacje o kursie w zakładce /Szkolenia i kursy/

Wszyscy chętni , którzy chcą zapisać się na kurs proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 692-830-718 Marcin Woźniak.


WAŻNY KOMUNIKAT O LICENCJACH TRENERSKICH

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z treścią uchwał a także w związku z obecną sytuacją prawną powstałą po wejściu w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 deregulującą zawód trenera piłki nożnej, nie honoruje żadnych dyplomów (instruktora czy trenera piłki nożnej), wydawanych absolwentom kursów rozpoczętych po 23 sierpnia 2013 roku, organizowanych przez jakiekolwiek instytucje spoza struktur PZPN.

  • Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że procedurę wydawania licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach PZPN i ZPN regulują nowe uchwały Zarządu PZPN, które weszły w życie 24 czerwca 2014, tj:nr VI/115 z dnia 24.06.2014 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet, oraz nr VI/116 z dnia 24.06.2014 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

Treści tych uchwał są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.pzpn.pl


KURSY TRENERSKIE

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów nastąpiły zmiany w zakresie systemu kształcenia i licencjonowania trenerów piłki nożnej w PZPN. Polski Związek Piłki Nożnej nie będzie honorował dokumentów stwierdzających uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich jeżeli zostały wydane przez instytucje spoza struktur PZPN po 23 sierpnia 2013r. By takową otrzymać należy ukończyć jeden z poniższych kursów PZPN C, UEFA B , UEFA A, UEFA PRO organizowane przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Zapisz się na kurs…

Kursy:

  • PZPN C – 86 godzin + 20 godzin praktyk w klubie – trwa tydzień lub zjazdy weekendowe - 1200zł + ok 100 zł koszt sprzętu

  • Zintegrowany PZPN C UEFA B - 86+20 PZPN C +100 Godzin UEFY B – ok 10 zjazdów weekendowych – 1800 - 2000zł

  • UEFA A - 300 godzin - rok czasu w weekendy i jedno zgrupowanie tygodniowe - 4500- 5.400 zł. + ubiory Nike ok. 950 zł / w zależności od liczby chętnych ; początek kursu w Poznaniu, lipiec 2014

Osoby, które chcą rozpocząć nabywanie uprawnień trenerskich na któryś z powyższych kursów proszone są o składanie akcesu w biurze KOZPN 692 -830- 718

W Koninie możliwe jest uruchomienie kursu trenera PZPN C lub zintegrowanego PZPN C + UEFA B pod warunkiem zgłoszenia się 25 chętnych.


KRYTERIA NA KURSY TRENERSKIE PZPN C, UEFA B

Kurs Animatorów PZPN C

Kandydatem na kurs Animatorów PZPN C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- ma ukończone 18 lat,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej stwierdzający staż zawodniczy w -rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla lub zaświadczenie o wykonywaniu zawodu nauczyciela wychowania fizycznego lub dyplom ukończenia szkoły / uczelni o kierunku pedagogicznym,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu animatora piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych

Kurs Trenerów UEFA B

Kandydatem na kursTrenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- ma ukończone 19 lat
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty okręgowy lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej stwierdzający udział zawodniczy w rozgrywkach OZPN lub ZPN dowolnego lub posiada licencję animatora piłki nożnej PZPN C,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera,
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.


KURS UEFA A

Pion Szkolenia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

ogłasza nabór kandydatów na kurs trenerów UEFA A

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 - posiada dyplom UEFA B,

1.2 - ma ukończone 21 lat,

1.3 - posiada minimum wykształcenie średnie,

1.4 - posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy z tytułem trenera UEFA B, lub legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem zawodniczym w Ekstraklasie, jeżeli nie posiada dyplomu trenera UEFA B,

1.5 - przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7 letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,

1.6 - przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7 letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,

1.7 - przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

1.8 - złoży zaświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych,

1.9 - pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Zgłoszenia kandydatów: Pion Szkolenia Wlkp. ZPN

email: www.szkoleniapilkarskie.pl


DARMOWY KURS UEFA B DLA PIŁKAREK

Wszystkie piłkarki dostają dużą szansę zdobycia pierwszych uprawnień trenerskich zupełnie ZA DARMO. PZPN organizuje kurs trenerek PZPN C oraz UEFA B.

Dzięki PZPN, piłkarki mogą B E Z P Ł A T N I E uzyskać tytuł trenerski PZPN C oraz UEFA B. W sumie odbędzie się 6 kursów, na każdym z nich jest 8 miejsc.

Wymogi dla chętnych do wzięcia udziału w kursie.

Kurs PZPN C / Trenerów UEFA B

Kandydatką na kurs PZPN C / Trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- ma ukończone 18 lat
- posiada minimum średnie wykształcenie w przypadku kandydatki na kurs PZPN C
- kandydatki posiadające tytuł trenera II klasy które ukończyły AWF zrobią kurs wyrównawczy i uzyskają tytuł Trenera UEFA B
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej stwierdzający udział zawodniczki w rozgrywkach piłki nożnej.
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera,
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Kursy będą się odbywać w Grodzisku Wielkopolskim. Będą całkowicie bezpłatne, trzeba jedynie pokryć koszty dojazdu. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy z Polski i z Niemiec.

Jak się zgłosić?

Tylko kompletne wnioski należy wysyłać na PZPN z dopiskiem Grzegorz Stefanowicz.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa


WYMAGANIA TRENERSKIE

Trenerem prowadzącym zespół III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej może być wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki:

a/ posiada pełna zdolność do czynności prawnych

b/ korzysta z pełni praw publicznych,

c/ jest trenerem klasy: UEFA PRO, UEFA A, mistrzowskiej, I -szej, II-giej - w przypadku III i IV ligi, I ligi futsalu, I ligi kobiet, ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych

d) trenerem UEFA A lub II klasy pod warunkiem ze zapisze się na kurs wyrównawczy UEFA A i trener I klasy - Uefa A- centralna liga juniorów

e) instruktor - w przypadku niższych ligi i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej,

młodzieżowej i dziecięcej

f) licencja PZPN C w przypadku zespołów dziecięcych w wieku do 12 lat (skrzat, żak, orlik, młodzik)

g/ posiada ważną licencję trenera odpowiedniej kategorii