Komunikat Wydziału Gier KOZPN

2013-08-07 05:47:41, Lidia Rakowska

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym tj. 07.08.2013 r. na naszej stronie internetowej pojawił się terminarz Klasy Okręgowej Juniorów Młodszych gr. 1 i gr. 2 na rundę jesienną sezonu 2013/2014. Prosimy o zapoznanie się z terminami rozgrywek a ewentualne uwagi i zmiany prosimy zgłaszać do biura Konińskiego OZPN najpóźniej do dnia 09.08.2013 r. Po upływie tego terminu terminarze zostaną wysłane do Klubów bez możliwości naniesienia poprawek.