Komunikat Wydziału Gier i Ewidencji KOZPN

2014-08-29 12:04:50, Lidia Rakowska

Wydział Gier Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że decyzją Zarządu z dnia 19.08.2014 rok kluby, które będą dokonywać zmiany ponieżej 14 dni od rozegrania meczu
muszą dostarczyć obowiązkowo pismo z przełożeniem meczu wraz z zgodą drużyny przeciwnej oraz dowód wpłaty za przełożenie tego meczu.

Brak któregokolwiek dokumentu spowowduje, że Wydział Gier nie będzie rozpatrywał przełożenia danego meczu.
Powyższe obowiązuje od dnia 1 września 2014 roku.

Opłaty manipulacyjne za przełożenie zawodów:
Klasa Okręgowa - 200 złotych,
Klasa A - 150 złotych,
Klasa B - 120 złotych,
Juniorzy starsi i młodsi - 120 złotych,
Klasy młodsze - 100 złotych.