Szkolenie

2014-11-14 07:45:57, Lidia Rakowska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom trenerów oraz mając na uwadze dynamiczne zmiany przepisów

Kolegium Sędziów zaprasza wszystkich trenerów KOZPN na szkolenie

w dniu 21.11.2014 roku o godzinie 16:00 w budynku PWSZ

przy ulicy ks. J. Popiełuszki 4 (obok stadionu lekkoatletycznego w Koninie) sala wykładowa numer 50 (drugie piętro po lewej stronie).

Szkolenie poprowadzą:

Michał Listkiewicz były arbiter międzynarodowy i Prezes PZPN, a obecnie członek FIFA Referees Committee, szkolący sędziów międzynarodowych.

Listkiewicz

Roman Kostrzewski- Były sędzia międzynarodowy, dwukrotny zdobywca „złotego gwizdka", obecnie obserwator PZPN.

Kostrzewski

Tematy szkolenia:

1. Powaga przewinień.

2. Symulacja.

3. Omówienie i korzystanie ze wskazówek dla obserwatorów dotyczących oceny sędziów oraz wypełnianie raportu obserwatora, aby był dokumentem szkoleniowym, opiniodawczym a przede wszystkim selekcyjnym, oglądanie zawodów i omówienie ich - ustalenie taktyki obserwacji.

4. Zagranie piłki ręką.