Uwaga trenerzy klasy okręgowej

2015-07-07 06:42:51, Albert Sosnowski

Informujemy, że w nawiązaniu do przyjętych w dniu 8.06.2015 uchwał przez Zarząd PZPN

Trenerzy prowadzący nieprzerwanie w sezonach 2014/15 i 2015/16 zespoły Klasy Okręgowej zobowiązani są do złożenia do Komisji Licencyjnej danego wojewódzkiego ZPN wniosku o przyznanie warunkowej Licencji UEFA B uprawniającej do prowadzenia danego zespołu Klasy Okręgowej przez najbliższy rok. Wniosek należy złożyć pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2015 r.

  • Komisja Licencyjna danego wojewódzkiego ZPN wydaje trenerowi z Licencją PZPN B spełniającemu wymogi uchwały Zarządu PZPN nr VII-105 zaświadczenie o posiadaniu licencji UEFA B uprawniającej do prowadzenie danego zespołu Klasy Okręgowej z ważnością do 30.06.2016 r. oraz przesyła wniosek o wydanie ID