Komunikat

2015-08-07 06:49:27, Albert Sosnowski

W dniu 06.08.2015 r. w Koninie odbyło się spotkanie Władz Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z Prezesami Klubów Klasy Okręgowej oraz Klasy "A". W spotkaniu uczestniczyło 12 przedstawicieli Klubów Klasy Okręgowej, 17 przedstawicieli Klubów Klasy "A" oraz członkowie Zarządu i działacze Konińskiego OZPN z Prezesem Mirosławem Durczyńskim i Wiceprezesem Michałem Wasikiem na czele. Podczas spotkania omówiono dogłębnie i bardzo szczegółowo sprawy dotyczące spadków i awansów w Konińskiej Klasie Okręgowej i Klasie "A" po sezonie 2014/2015 a przedewszystkim sprawę powiększenia Klasy Okręgowej od sezonu 2015/2016 do 17 zespołów. Po długiej debacie wszystkich zgromadzonych wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości i niedopowiedzenia w tej sprawie. Dodatkowo, obecny na spotkaniu trener koordynator Konińskiego OZPN Marcin Woźniak omówił sprawy dotyczące licencji trenerskich a Przewodniczący Kolegium Sędziów Grzegorz Pietrzak zajął głos w sprawach sędziowskich.