Kurs UEFA C

2015-08-12 09:08:33, Albert Sosnowski

Pion Szkolenia Wlkp. ZPN ogłasza, że rozpoczyna nabór kandydatów na kurs trenerów piłki nożnej UEFA C. Spotkanie organizacyjne oraz egzamin wstępny odbędą się 17 sierpnia 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Golęcińskiej 7 w Poznaniu o godz.16.30. Lista uczestników ograniczona.

Kandydatem na trenera może zostać osoba która:

  • Ma ukończone 18 lat
  • Posiada wykształcenie minimum średnie
  • Legitymuje się stażem zawodniczym na dowolnym szczeblu rozgrywek lub stażem pracowniczym z dziećmi
  • Przedstawi zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu trenera
  • Złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych
  • Zda egzamin wstępny/ rozmowę kwalifikacyjną
  • Przedstawi dowód osobisty

Ukończenie kursu daje możliwość ubiegania się o licencję do prowadzenia zespołów młodzieżowych oraz zespołów B i A klasy, z wyłączeniem Ligi Wojewódzkiej i Centralnej juniorów w ramach struktur UEFA/PZPN

W zwiazku z powyższym wszelkie ustalenia dotyczące kursów w Koninie są nieaktualne. Proszę wszystkich zainteresowanych zdobyciem pierwszych uprawnień trenerskich oraz zapisanych na kurs zintegrowany UEFA C + UEFA B do Konina o zaintersowanie się powyższą informacją.