Zapisy na kurs trenerskie !!!

2015-11-24 12:41:27, Albert Sosnowski

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłasza zapisy na następujące kursy:

Kurs wyrównawczy UEFA A –marzec 2016r/czerwiec2016

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA A i licencję trenerska UEFA A uprawniającą do prowadzenie zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzonych przez PZPN oraz Wojewódzki ZPN oraz seniorów do III Ligi włącznie.

Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria

1.1 posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej, wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku,
1.2 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej,przedstawi opinię o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7-letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,posiada minimum legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku,
1.3 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
1.4 łoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.5 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
1.6 przedstawi zaświadczenie wystawione przez pracodawcę stwierdzające minimum jednoroczny
1.7 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.8 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.9 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Zgłoszenia pod adresemwzpnkursy@wp.pl po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie https://pzpn24.pzpn.pl/Formularze/Trenerzy/ZgloszenieIntencji

Kurs wyrównawczy trenerów UEFA B marzec2016/maj2016

Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 staż pracy
Zgłoszenia pod adresemwzpnkursy@wp.pl po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie https://pzpn24.pzpn.pl/Formularze/Trenerzy/ZgloszenieIntencji

Kurs UEFA C czerwiec/ lipiec 2016

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C
Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 18 lat,
1.2 posiada minimum wykształcenie średnie
1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wniosek na każdy z kursów znajduje się na naszej stronie pod zakładką DOKUMENTY DO POBRANIA , należy odszukać na samym dole strony dokument pod tytułem Karta Zgłoszeniowa na kurs PZPN C / UEFA B. Należy go wypełnić i przesłać pod adres wzpnkursy@wp.pl a w tytule dokumentu( Karta złoszeniowa na kurs PZPN C /UEFA B) należy wpisać nazwę odpowiedniego kursu czyli 1. Wyrównawczy UEFA A lub 2. Wyrównawczy UEFA B lub 3. UEFA C skreślają jednocześnie nazwę PZPN C lub UEFA B lub obydwie przy wpisaniu Wyrównawczy UEFA A.
Wniosek o niekaralności znajduje tuż na powyższym dokumentem.
Ceny kursów :
UEFA C - 1200 zł
Wyr. UEFA B - 1500 zł ( w tym sprzęt sportowy i licencja )
UEFA A - Cena orientacyjna 3000-4500 ( w tym sprzęt sportowy i licencja)
W sprawie kursów proszę o kontakt z Panem Adamem Ziółkowskim 608-388-696