Narodowy Model Gry

2016-03-31 13:47:46, Albert Sosnowski

alt

Publikację w formie książkowej można już odbierać w biurze Konińskiego OZPN. Każdy klub otrzyma w jednym egzemplarzu. Przypominamy również, że podręcznik jest dostępny również w formie elektronicznej na stronie www.laczynaspilka.pl/NARODOWY_MODEL_GRY_PZPN.pdf

(Ponieważ plik zawiera 141 MB jego ściągnięcie może trochę potrwać)