Nowe Władze Konińskiego OZPN

2016-06-06 11:56:33, Albert Sosnowski

W dniu 03.06.2016 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Konińskiego OZPN, delegaci wybrali nowego Prezesa Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, którym został Grzegorz Pietrzak. Pokonał on swojego kontrkandydata Bartłomieja Tarłowskiego stosunkiem głosów 106 do 16. 9 z oddanych głosów było nieważnych.

W trakcie zebrania wybrano również nowych członków Zarządu Konińskiego OZPN, którymi zostali: Robert Nadgrodkiewicz, Jarosław Kawka, Krzysztof Nowak, Edward Krawczyk, Roman Jaszczak, Grzegorz Pawlak, Marek Pingot, Krzysztof Jurkiewicz, Artur Zajdel oraz Bartłomiej Tarłowski.

Członkami Komisji Rewizyjnej KOZPN zostali: Roman Witkowski, Tadeusz Sosnowski i Franciszek Robaszewski, natomiast członkami Sądu Koleżeńskiego: Włodzimierz Jeżyk, Paweł Kwaśniewski oraz Jacek Juszczak.

Na Walnym Zebraniu pojawili się również zaproszeni goście z Wielkopolskiego ZPN z Prezesem Stefanem Antkowiakiem na czele oraz Honorowy Prezes Konińskiego OZPN Zdzisław Cichy.

Cieszyć może wysoka frekwencja. Na 145 delegatów obecnych na zebraniu było 131.

Nowe Władze ukonstytuują się na najbliższym Zarządzie.