Licencje trenerskie - informacje

2016-07-29 12:16:33, Marcin Woźniak

Okres wakacyjny to czas przedłużania licencji. Przypominamy wszystkim szkoleniowcom, którym kończy się licencja o możliwości przedłużania jej w trybie zwykłym w Wielkopolskim ZPN do dnia 31 sierpnia.

Żeby przedłużyć licencję należy przedstawić następujące dokumenty osobiście lub wysłać pocztą (Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 60-320 Poznań ul. Bułgarska 17):

  • licencję trenerską (wersja książeczkowa),
  • kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora,
  • kopię zaświadczenia udziału w konferencji organizowanej przez wojewódzki związek piłki nożnej lub PZPN,
  • poświadczenie opłaty licencyjnej na konto WZPN.

Informacje o tym,jak uzyskać pierwszy raz licencję na stronie koninskiozpn.pl/szkolenie/licencje.

Opłaty

Za wydanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym obowiązuje opłata:

  • w przypadku licencji PZPN A - kwota 100,00 zł - za rok lub 300 zł za 3 lata,
  • w przypadku licencji PZPN B/ UEFA B/ UEFA C - kwota 50,00 zł za rok lub 150 zł za 3 lata.

Opłatę za przyznanie/przedłużenie licencji uiszcza trener występujący o jej przyznanie na konto WZPN konto PKO BP I/O Poznań nr: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260.

Ostateczne terminy składania wniosków – 31 sierpnia 2016 r.

Wnioski o licencje złożone po 31 sierpnia 2016 r. będą potraktowane jako złożone w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z dodatkowymi opłatami wynikającymi z § 15 Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej tj. PZPN A – 2000 zł, UEFA B – 500 zł, PZPN B – 300 zł, UEFA C – 100 zł.

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie w dziale Dokumenty do pobrania.

Więcej informacji pod numerami Wielkopolskiego ZPN 61 851-99-18 lub 851-96-08 (pan Ryszard Dorożała/Mirosław Jankowski).