Statut Konińskiego OZPN

2008-05-30 01:00:00, Administrator Serwisu

STATUT

Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

           Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej zwany dalej w skrócie KOZPN, jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

           Terenem działania KOZPN jest obszar powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego województwa wielkopolskiego.

§ 3

           Siedzibą władz jest miasto Konin.

§ 4

           KOZPN posiada osobowość prawną.

§ 5

           KOZPN jest dobrowolną, samorządową i trwałą organizacją sportu piłki nożnej o celach nie zarobkowych, opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy Związku oraz pracy zawodowej pracowników etatowych.

§ 6

1.     KOZPN jest członkiem Wielkopolskiego ZPN i działania zgodnie ze swoim statutem.

2.     Przy wykonywaniu swoich działań KOZPN przestrzega statuty, regulaminy, uchwały, wytyczne oraz decyzje WZPN, PZPN a także ustawy o Kulturze Fizycznej, Ustawę o Stowarzyszeniach oraz Ustawę o Pożytku Publicznym i Wolontariacie i innych przepisów prawa.

§ 7

Menu