Powiększenie klasy "A"

2016-08-17 15:00:00, Komunikat

Po dwóch miesiącach od wyborów nowych władz Konińskiego OZPN, Zarząd musiał zmierzyć się z trudną sytuacją, którą wywołał wniosek Klub Sportowego Sokół Kleczew. Opinie i stanowiska członków Zarządu były podzielone, co pokazał ostatecznie wynik głosowanie w tej sprawie.

Nakreślmy kontekst całej sytuacji. Pierwszym terminem zgłaszania zespołów do rozgrywek w sezonie 2016/2017 wyznaczonym przez OZPN Konin był 30 czerwca 2016r. W tym terminie zgłosiły się 32 drużyny (51,61%) z wszystkich klubów, które ostatecznie wezmą udział w rozgrywkach w najbliższym sezonie. W takiej sytuacji Wydział Gier i Ewidencji zmuszony był podjąć decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania zespołów do 21 lipca 2016r. do godz. 12.00.

Po tym terminie listy zostały zamknięte, a WGiE zajął się opracowaniem terminarzy. Te dla klasy "A" oraz dla klasy okręgowej zostały opublikowane nazajutrz tj. 22 lipca 2016r. Należy wspomnieć, że w terminie do 21 lipca br., do rozgrywek klasy "A", nie została zgłoszona druga drużyna Klubu Sportowego Sokół Kleczew. Do tego czasu OZPN prowadził rozmowy na temat udziału tej drużyny w rozgrywkach. Jednak ostatecznie drużyna nie zgłosiła swojego akcesu.

Dość niespodziewanie 28 lipca br. do Prezesa OZPN oraz do Przewodniczącego Wydziału Gier i Ewidencji wpłynęło pismo od Klubu Sportowego Kleczew o treści


Podobne pismo trafiło do poprzedniego Prezesa WZPN, Stefana Antkowiaka, który wydał decyzję o pozytywnym ustosunkowaniu się do wniosku Prezesa Klubu Sportowego Sokół Kleczew.2 sierpnia swoje stanowisko w sprawie rozgrywek klasy „A” w sezonie 2016/2017 przedstawił Wydział Gier i Ewidencji OZPN Konin.Dodatkowe uzasadnienie w tej sprawie dotarło do Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 4 sierpnia 2016r. ze strony Krzysztofa Piaska z Wydziału Organizacyjno-Prawnego WZPN.


Ostatecznie sprawę rozstrzygnąć miał Zarząd OZPN Konin, który zebrał się 10 sierpnia br. Po burzliwych obradach członkowie Zarządu mieli odpowiedzieć na pytanie: Czy jesteś za tym, aby poszerzyć klasę „A” do 13 drużyn w każdej z grup? Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Jego efekt jest następujący: 5 głosów za poszerzeniem klasy „A”, 3 głosy przeciwko poszerzeniu klasy „A”, 2 głosy nieważne. Zgodnie z głosowaniem do klasy „A” włączone miały zostać Klub Sportowy Sokół Kleczew oraz LKS Fanclub Dąbroszyn, który również wystosował wniosek o uczestnictwo w rozgrywkach klasy „A”. Po opinii Wydziału Organizacyjno-Prawnego WZPN, Zarząd OZPN Konin mógł wziąć tylko tę drużynę pod uwagę w kontekście uzupełnienia ligi brakującym zespołem.Decyzję Zarządu OZPN podtrzymał jednogłośnie Zarząd WZPN, co w ostateczności doprowadziło do powiększenia klasy „A” do 13 zespołów w sezonie 2016/2017 oraz zmiany terminarzy rozgrywek.