Kursy trenerskie

2016-09-15 23:30:25, Marcin Woźniak

Od stycznia 2017r. KOZPN będzie miał możliwość zorganizowania w Koninie jednego z poniższych kursów trenerskich.

  1. Uefa B – dla trenerów posiadających dyplom UEFA C –Koszt: ok. 2.000 netto
  2. Uefa B wyrównawczy - dla instruktorów piłki nożnej - Koszt: 1.650 netto
  3. Uefa C – dla osób nie posiadających uprawnień - Koszt: 1.200 netto

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C

  1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 1.1 ma ukończone 18 lat, 1.2 posiada minimum wykształcenie średnie, 1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę, 1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B – Kurs Wyrównawczy UEFA B

  1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 1.1 ma ukończone 18 lat, 1.2 posiada dyplom Trenera PZPN C lub złożyła deklarację uczestnictwa w zintegrowanym kursie Trenera UEFA B, 1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 2.1 posiada legitymację instruktora piłki nożnej, 2.2 przedstawi zaświadczenie wystawione przez pracodawcę stwierdzające minimum jednoroczny staż pracy z dziećmi do 12 lat. 2.3 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.3 i 1.4 niniejszego paragrafu.

Proszę wszystkich zainteresowanych trenerów o zgłaszanie swojego udziału na adres m.wozniak@koninskiozpn.pl, proszę dopisać jakim kursem jest zainteresowanie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt