Obradował Zarząd KOZPN

2016-09-28 21:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

26 września 2016r. odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu kadencji 2016-2020. Spotkanie odbyło się w Orzechowie. Nasza obecność w Orzechowie to wyraz aktywności związku na rzecz klubów z naszego regionu - powiedział otwierając zebranie Grzegorz Pietrzak, Prezes KOZPN. W najbliższych dniach zostaną przedstawione tematy poruszone w trakcie obrad Zarządu OZPN Konin.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
4. Sprawozdanie Trenera Koordynatora z odbytych Turniejów Kadry Konińskiego KOZPN.
5. Sprawozdanie Prezesa Konińskiego OZPN odnośnie ukonstytuowania się Władz Wielkopolskiego ZPN po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.
6. Informacja Przewodniczącego Wydziału Gier odnośnie rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2016/2017.
7. Informacja Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny odnośnie nałożonych kar w sezonie 2016/2017.
8. Zatwierdzenie list sędziów i obserwatorów na sezon 2016/2017.
9. Zadłużenia klubów Konińskiego OZPN – stan na dzień 26.09.2016 r.
10. Przedstawienie sposobu funkcjonowania Klubu Partnera OZPN Konin.
11. Przedstawienie funkcjonowania Patronatów OZPN Konin.
12. Zatwierdzenie składu osobowego Komisji Licencyjnej Konińskiego OZPN.
13. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Zarząd OZPN Konin dziękuje Klubowi Sparta Sklejka Orzechowo za zaproszenie oraz pomoc w organizacji spotkania.