Wydział Dyscypliny podsumował rundę jesienną

2016-12-28 22:00:00, Edward Krawczyk - Wydział Dyscypliny

Wydział Dyscypliny Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej dokonał podsumowania rundy jesiennej sezonu 2016/2017. W tym czasie członkowie wydziału spotkali się 7 razy i orzekli następujące rodzaje i ilości kar:Czerwone kartki udzielone zawodnikom za:

 • wysoce niesportowe zachowanie: 17
 • wysoce niebezpieczna gra: 3
 • faul taktyczny (akcja ratunkowa): 12

Trenerzy, działacze:

 • upomnienie: 2
 • nagana: 0
 • kara finansowa: 4

Sędziowie:

 • kara finansowa: 3
 • kara upomnienia: 10
 • kara nagany: 3

Kluby sportowe (kary finansowe):

 • niestawienie się na zawody: 15
 • gra nieuprawnionego zawodnika: 9
 • brak należytego porządku na stadionie: 12
 • 5 lub więcej zawodników otrzymało kartkę w meczu: 22
 • brak opieki medycznej: 1
 • samowolne opuszczenie boiska: 1
 • wycofanie drużyny z rozgrywek: 3