Kursy trenerskie UEFA C w Koninie-aktualizacja

2017-01-26 23:00:00, Marcin Woźniak - Wydział Szkolenia

Wydział Szkolenia OZPN Konin otrzymał informacje, że pomimo starań nie będzie możliwości zapisu na kursy UEFA C za pośrednictwem portalu PZPN 24. W związku z czym, aby rozpocząć kursy UEFA C w Koninie, Wydział Szkolenia zobligowany jest to utworzenia nowej listy zgłoszeniowej. Pierwszy z kursów rozpocznie się 11 lutego, a drugi w kwietniu tego roku.

Na kurs trenerów UEFA C zapisać się może osoba, które spełnia następujące kryteria:

 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada minimum wykształcenie średnie,
 • legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN/ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem w pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
 • przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
 • złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiada konto na portalu pzpn24.pzpn.pl

Terminy zajęć pierwszego kursu UEFA C: 11/12.02, 18/19.02, 25/26.02, 11/12.03

Miejsce: Konin
Cena: 1200 zł

W związku z powyższym wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w kursie i spełniają powyższe kryteria oraz akceptują terminy zjazdów, proszone są o wysyłanie swojego zgłoszenia na adres m.wozniak@koninskiozpn.pl. Zgłoszenia telefonicznie nie będą przyjmowane.

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

 • Imię nazwisko:
 • Adres zamieszkania:
 • Pesel:
 • Email i telefon:
 • Rozmiar stroju:

O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana dopiero po weryfikacji. O dalszych krokach będziemy informować indywidualnie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na pierwszy termin zostaną wpisane na listę zgłoszeniową na drugi termin kursu w Koninie.

Marcin Woźniak
692-830-718