Granty na organizację imprez sportowych od Fundacji BZ WBK

2017-01-28 16:00:00, Bartosz Aleksandrowicz - Wielkopolski ZPN

Do 13 lutego Fundacja Banku Zachodniego WBK przyjmuje wnioski o dofinansowanie imprez sportowych w ramach programu "Bank Młodych Mistrzów Sportu". Wnioskodawcy mogą otrzymać na organizację zawodów 10 tysięcy złotych.

Program "Bank Młodych Mistrzów Sportu" ma na celu wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi grup młodzieży na płaszczyźnie sportowej i edukacyjnej. W obecnej edycji pierwszeństwo będą miały projekty związane ze sportem, promujące młode talenty w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych. Imprezy piłkarskie będą zatem dodatkowo punktowane.

Granty uzyskać można na zawody i turnieje dla młodzieży w wieku od 10. do 26. roku życia. Maksymalna kwota dofinansowania, przekazywanego w formie darowizny, wynosi 10 000 złotych. Zaznaczono przy tym, że środki z dotacji nie mogą być jedynym źródłem finansowania i pokrywać całości kosztów. Zgłoszony projekt musi zostać zrealizowany do końca roku i rozliczony w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy.

Wnioski zbierane są do 13 lutego. Dokumenty składać można wyłącznie drogą elektroniczną w systemie wnioskowym Fundacji (zobacz). Projekty zostaną ocenione przez trzech niezależnych ekspertów, a wyniki ogłoszono zostaną najpóźniej do dnia 21 marca.

Szersze informacje wraz z regulaminem programu "Bank Młodych Mistrzów Sportu" można znaleźć na stronie Fundacji Banku Zachodniego WBK (zobacz).