Obradował Zarząd OZPN

2017-03-13 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

3 marca 2017r. obradował Zarząd Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie władz KOZPN.

Obrady toczyły się według następującego porządku

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
 4. Przekazanie informacji z odbytego Zarządu Wielkopolskiego ZPN, który odbył się 23.02.2017 roku.
 5. Zatwierdzenie awansów sędziów na rundę wiosenną sezonu 2016/2017.
 6. Sprawozdanie z odbytych turniejów halowych.
 7. Informacja dotycząca rozgrywek w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017.
 8. Przyjęcie i zatwierdzenie bilansu finansowego Konińskiego OZPN za rok 2016.
 9. Punkty dodane przez Członków Zarządu Konińskiego OZPN
  1. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Marketingu za okres od ostatniego Zarządu
  2. Propozycja podjęcia uchwał dotyczących funkcjonowania biura Konińskiego OZPN
 10. Sprawy bieżące
 11. Zakończenie obrad