Startuje II edycja Programu Klub

2017-03-19 21:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

Od 16 marca tego roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach drugiej edycji Programu „KLUB”. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 30 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie blisko 3 tys. klubów w całej Polsce! Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do 21 kwietnia 2017 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do 9 czerwca 2017 r.

Z tej okazji w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja II edycji Programu.
Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych.

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2142 kluby sportowe ze wszystkich województw. Dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano pracę 5 tys. szkoleniowców, którzy prowadzili zajęcia sportowe dla 130 tys. dzieci i młodzieży.

Główne warunki realizacji:

  • program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2017 r.,
  • stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu
  • wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach,
  • kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji,
  • dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego, obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i odbywać się w innym miejscu niż prowadzone są regularne zajęcia sportowe,
  • kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł – do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) zawierający informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy;
  • wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na
  • siedzibę klubu).

Załączniki: