Podsumowanie i wybory władz GKS Rzgów

2017-03-28 21:00:00, Michał Rek - GKS Rzgów

W dniu 25 marca br. w Restauracji Nadwarciańskiej w Rzgowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Gminnego Klubu Sportowego Rzgów. W zebraniu wzięli udział członkowie GKS Rzgów a także zaproszeni goście: samorządowcy, sponsorzy i partnerzy klubu. Wybrano władze klubu na nową kadencję 2017-2021.

Podczas zebrania Robert Frąckowiak, Prezes klubu, przedstawił sprawozdanie z działalności GKS Rzgów za rok 2016. Michał Rek, Sekretarz GKS Rzgów, podsumował rozgrywki A-Klasy 2015/16 oraz rundę jesienną A-Klasy 2016/17. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 przedstawił, Adam Pieniecki, Skarbnik. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Waldemar Tubacki, Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi GKS-u za okres sprawozdawczy. Zarząd klubu przyznał także specjalną nagrodę w postaci statuetki oraz bonu o wartości 150zł na sprzęt sportowy Mateuszowi Woźniakowi za wyróżniające osiągnięcia sportowe.

Następnie członkowie klubu jednogłośnie dokonali wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej GKS-u Rzgów w kadencji 2017-2021 w składzie:

Zarząd:

  • Prezes – Robert Frąckowiak
  • Wiceprezes – Szymon Fabisiak
  • Skarbnik – Kazimierz Mrówczyński
  • Sekretarz – Michał Rek
  • Członek Zarządu – Małgorzata Borowska

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Waldemar Tubacki
  • Zastępca Przewodniczącego – Robert Kędzierski
  • Sekretarz – Tomasz Ostrowski
  • Członek – Adam Pieniecki

Podczas zebrania przedstawiono plan działalności oraz główne cele na rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem dalszej modernizacji Stadionu Gminnego w Rzgowie. Poczyniono również starania o dotacje dla klubu z programów zewnętrznych oraz pozyskanie nowych sponsorów.

W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrała Joanna Karmowska-Szymczak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, która pogratulowała klubowi sukcesów sportowych oraz zadeklarowała dalszą współpracę samorządu na rzecz klubu. Doceniono także dużą aktywność członków klubu. Po wyczerpaniu programu zebranie zakończono uroczystą kolacją przygotowaną przez zarząd klubu oraz sponsorów.