Obradował Zarząd OZPN #7

2017-04-10 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

7 kwietnia obradował Zarząd OZPN Konin. Członkowie Zarządu, na zaproszenie Mirosława Durczyńskiego, Honorowego Prezesa OZPN Konin oraz Burmistrza Goliny, spotkali się w Sali Obrad Urzędu Gminy i Miasta w Golinie.Spotkanie odbyło się według następującego porządku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Pietrzak (Prezes), Roman Jaszczak (Wiceprezes), Robert Nadgrodgiewicz (Wiceprezes), Krzysztof Jurkiewicz, Krzysztof Nowak, Marek Pingot, Grzegorz Pawlak oraz Bartłomiej Tarłowski (Członkowie Zarządu).

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.

4. Podsumowanie spotkania Władz Wielkopolskiego ZPN z przedstawicielami klubów, które obyło się w Licheniu Starym 16 marca 2017 r.

Podczas spotkania w Licheniu zostały poruszone następujące kwestie:

  • Reorganizacja IV ligi – sprawa w toku
  • Regulamin rozgrywek – trwają prace nad tym, aby regulamin był uproszczony i jednolity
  • Sędziowie nie będą sprawdzali badań zawodników przed meczami, jednak kluby nie są zwolnione z prowadzenia i posiadania aktualnych badań zawodników
  • Od nowego sezonu zostaną wprowadzone zryczałtowane opłaty za sędziów: stawki zostaną uśrednione i ujednolicone. Rozliczaniem sędziów zajmował się będzie związek. O postępie prac będziemy informować na bieżąco.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Konińskiego OZPN.

W obradach uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej. W związku ze śmiercią Romana Witkowskiego, dotychczasowego Przewodniczącego Komisji, Zarząd zatwierdził jej skład w osobach: Tadausz Sosnowski (Przewodniczący), Franciszek Robaszewski (Sekretarz) oraz Michał Perzyński (Członek)6. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania organizacji Finału Pucharu Polski na szczeblu Konińskiego OZPN.

Kluby będą mogły złożyć ubiegać się o organizację finału Pucharu Polski na szczeblu OZPN Konin. Informacje na ten temat zostaną podane w oddzielnym piśmie.

7. Zadłużenie klubów na rzecz Konińskiego OZPN – stan na 07.04.2017 r.

Zadłużenie klubów na rzecz OZPN Konin wynosi 22 060 zł

8. Podsumowanie działań Komisji Marketingu (pobierz prezentację)

9. Zmiana statutu

Podczas najbliższych obrad Zarządu OZPN Konin zostanie ustalona organizacja prac oraz skład komisji do opracowania nowego statutu OZPN Konin

9. Zakończenie obrad

Podczas spotkania Mirosław Durczyński, wręczył dwóm członkom Zarządu OZPN Konin wyróżnienia z okazji 70-lecia Ludowych Związków Sportowych. Pamiątkowe medale trafiły do rąk Romana Jaszczaka, Wiceprezesa KOZPN, oraz Grzegorza Pawlaka, członka Zarządu.Gospodarz spotkania wręczył również pamiątkowe medale trzem członkom Zarządu, za owocną współpracę z klubami z terenu Gminy Golina. Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Pietrzak, Prezes, Robert Nadgrodkiewicz, Wiceprezes, oraz Grzegorz Pawlak, członek Zarządu.