Nowe zasady przyznawania licencji trenerskich

2017-05-03 21:00:00, Bartosz Aleksandrowicz - Wielkopolski ZPN

Polski Związek Piłki Nożnej na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 kwietnia przyjął nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej. Istotne zmiany dotyczą też przedłużania uprawnień - zgodnie z nowymi zasadami należy to uczynić drogą elektroniczną poprzez platformę PZPN24 w terminie do 30 czerwca.

Nowa uchwała uporządkowała kwestie uprawnień, jakie trenerzy muszą posiadać, by prowadzić zespoły w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Na szczeblu województwa najwyższe wymagania dotyczyć będą IV ligi - niezbędna do prowadzenia zespołu na tym poziomie będzie licencja UEFA A. Dokumentem wymaganym w ligach okręgowych będzie UEFA B bądź PZPN A (do 31 grudnia 2019 roku), z kolei w klasie A - Grassroots C (UEFA C). Nowością będzie licencja Grassroots D uprawniająca do prowadzenia drużyn w B-klasie. Podobne możliwości dawać będzie dokument PZPN B. Pozostałe nowe uprawnienia to Futsal C oraz Goalkeeper B. Kursy umożliwiające ich zdobycie ruszą w drugiej połowie roku.

Co istotne, w przypadku awansu zespołu do wyższej ligi, trenerzy będą mogli prowadzić go bez względu na posiadane uprawnienia. Nie będzie konieczności przechodzenia kolejnych kursów, wymagana będzie jedynie stosowna zgoda wojewódzkiego związku, a na szczeblu centralnym PZPN. Zgody te wydawane będą każdorazowo na rok, ale z możliwością przedłużania ich aż do czasu zakończenia pracy przez danego trenera z zespołem.


Zgodnie z zasadami przedłużanie licencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy PZPN24. Nie będą już zatem obowiązywać pisemne wnioski, natomiast szkoleniowcy w czasie aplikacji zobligowani będą do umieszczenia szeregu dokumentów, w tym:
- skanu dyplomu ukończenia kursu trenerskiego;
- skany zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN bądź związki wojewódzkie w wymiarze minimum 15 godzin z trzech ostatnich lat;
- skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, które pozostaje ważne w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia.
Po spełnieniu formalności licencje będą przesyłane przez Związek pocztą.

Wnioski o przyznanie i przedłużenie licencji UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A oraz UEFA Futsal B należy kierować do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. W przypadku takich uprawnień Związek zrezygnował z opłat za dokumenty. Warunkiem jest jednak terminowe spełnienie wszystkich wymogów.

W przypadku pozostałych uprawnień wnioski rozpatrywać będą wojewódzkie związki. Niezwykle ważnym jest wprowadzenie nowych terminów składania dokumentów w trybie zwyczajnym. Aplikacje należy składać w nieprzekraczalnym okresie do 30 czerwca i 31 grudnia. Wnioski te będą rozpatrywane w terminach maksymalnie do 15 lipca i 15 stycznia.

Późniejsze uzyskanie licencji możliwe będzie jedynie w trybie nadzwyczajnym na czas do 31 grudnia danego roku. Procedura ta wiąże się też wówczas ze zdecydowanie wyższymi kosztami. Wszystkie wysokości opłat przedstawione są w poniższej tabelce.


Kolejną nowinką w przepisach są też zasady zastępstw pierwszego trenera. Dotąd w takim przypadku asystent lub inny trener posiadający odpowiednią licencję mógł pełnić taką funkcję przez dziesięć dni. Teraz szkoleniowiec posiadający uprawnienia o stopień niższe, będzie mógł prowadzić zespół w trzech kolejnych oficjalnych meczach, nie będzie ograniczał go czas.

Z pełną treścią nowej uchwały dotyczącej licencji trenerskich można zapoznać się tutaj (pobierz)