Obradował Zarząd OZPN #8

2017-05-14 13:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

5 maja obradował Zarząd OZPN Konin. Członkowie Zarządu spotkali się w siedzibie okręgu. Spotkanie odbyło się według następującego porządku.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Pietrzak (Prezes), Roman Jaszczak (Wiceprezes), Robert Nadgrodgiewicz (Wiceprezes), Krzysztof Jurkiewicz, Edward Krawczyk, Artur Zajdel, Grzegorz Pawlak oraz Bartłomiej Tarłowski (Członkowie Zarządu).

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.

4. Przekazanie informacji z odbytego Zarządu Wielkopolskiego ZPN, który odbył się 26.04.2017 r. Relację zdali Grzegorz Pietrzak oraz Robert Nadgrodkiewicz, członkowie Zarządu Wielkopolskiego ZPN.

 • Zarząd WZPN zatwierdził reformę IV ligi. Reforma wejdzie w życie od sezonu 2018/2019. Powstanie jedna IV liga, która liczyć będzie 20 zespołów. Zostanie utworzona z zespołów aktualnej IV ligi grup północnej i południowej, zespołów awansujących z Klas Okręgowych Poznań Wschód, Poznań Zachód, Piła, Kalisz, Konin i Leszno oraz zespołów spadających z III ligi.
 • Powstanie dodatkowa klasa rozgrywek: Ligi Okręgowe, która będą miały 3 grupy po 16 zespołów każda. Zostaną utworzone z właściwych terytorialnie zespołów spadających z IV ligi grup północnej i południowej oraz awansujących z właściwych terytorialnie Klas Okręgowych Poznań Wschód, Poznań Zachód, Piła, Konin, Kalisz i Leszno.
 • Z pozostałymi szczegółami można zapoznać się z projektem załącznika do regulaminu rozgrywek sezonu 2017/2018, gdzie awanse i spadki będą stricte powiązane z reformą rozgrywek (pobierz załącznik)
 • Od sezonu 2017/2018 zostaną określone zryczałtowane stawki za sędziowanie meczów w poszczególnych klasach rozgrywek. Dzięki temu kluby będą mogły planować wydatki związane z prowadzeniem spotkań przez arbitrów.
 • Od sezonu 2017/2018 zostanie wprowadzony ryczałt na poczet żółtych kartek. Kluby będą na początku rundy uiszczać określoną kwotę, z której okręgowe związki będą rozliczać kary za kartki. Jeśli kwota zostanie wykorzystana wówczas klub pokryje różnicę w kosztach. Regulacja ta odciąży kluby z obowiązku rozliczania się z tego typu kar. Ciężar wezmą na siebie związki, dzięki czemu znikną problemy z brakiem rozliczenia na czas, a w konsekwencji wątpliwości związane z uczestnictwem ukaranych zawodników w meczach.
 • Trwają ostateczne prace nad nowym regulaminem rozgrywek. Do klubów nowy regulamin trafi na początku czerwca br.
 • 6 czerwca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

5. Omówienie spraw związanych z organizacją Finału Pucharu Polski na szczeblu Konińskiego OZPN.

Finał Pucharu Polski na szczeblu OZPN Konin zostanie rozegrany 10 maja 2017r. na stadionie miejskim w Kleczewie o godz. 17.00. W finale wystąpią Sokół Kleczew oraz Górnik Konin. Członkowie Zarządu omawiali kwestię uczestnictwa, oraz zaproszeń dla kluczowych osób. Obecność potwierdził m.in. Paweł Wojtala, Prezes WZPN. Ponadto podjęto tematy związane z organizacją wydarzenia: branding, sędziowie, media, bezpieczeństwo widzów i uczestników. Mecz będzie transmitowany na żywo w internecie dzięki współpracy z Medyk TV.

6. Punkty dodane przez Członków Zarządu Konińskiego OZPN

Kolega Bartłomiej Tarłowski:

 • Podsumowanie i plan działań Komisji ds. marketingu (pobierz prezentację)
 • Propozycja koncepcji pracy nad stworzeniem nowego Statutu Konińskiego OZPN

Prace rozpoczną się we wrześniu br. Do tego czasu zostanie wyłoniona grupa osób, które będą pracować nad nowym statutem. Niezbędne będzie wsparcie prawnika oraz ścisła współpraca z przedstawicielami WZPN.

Największe wyzwania związane z realizacją tego projektu to:

 • Dostosować statut do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach
 • Dostosować statut do aktualnych potrzeb OZPN Konin
 • Zaangażować odpowiednie osoby do prac nad statutem
 • Sprawnie i dokładnie przeprowadzić prace nad zmianą statutu

Prace rozpoczną się od spotkania z prawnikiem, który przedstawi zmiany w ustawodawstwie w zakresie związanych z opracowaniem statutu. Nowy statut zostanie zatwierdzony przez Walne Zebranie członków OZPN Konin, które odbędzie się w czerwcu 2018r.

 • Propozycja podjęcia uchwał dotyczących protokołu z Zarządu oraz rozgrywek Pucharu Polski.
  • Zarząd przyjął propozycję, aby sprawozdania z Zarządu trafiały co członków w pierwszą środę po zakończonych obradach.
  • Podczas czerwcowego spotkania Zarządu zostanie podjęta decyzja czy Puchar Polski na szczeblu OZPN Konin będzie trofeum przechodnim. Zaproponowano, aby od zmiany obowiązywały od sezonu 2017/2018.
  • Na kolejnym spotkaniu Zarządu zostanie również podjęta również decyzja w sprawie wyłonienia organizatora finału Pucharu Polski w drodze konkursu ofert. Zapytanie skierowane miałoby być do wszystkich klubów zrzeszonych w KOZPN, występujących na wszystkich poziomach rozgrywek. Członkowie Zarządu otrzymali propozycję treści konkursu.

6. Sprawy bieżące - wolne wnioski.

Kolega Roman Jaszczak przedstawił raport z pracy trenera koordynatora wraz z przykładem prowadzenia selekcji zawodników do kard OZPN Konin.

7. Zakończenie obrad.