Nowe zasady przyznawania licencji trenerskich

2017-06-16 22:00:00, Bartosz Aleksandrowicz - Wielkopolski ZPN

Polski Związek Piłki Nożnej na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 kwietnia przyjął nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej. Istotne zmiany dotyczą też przedłużania uprawnień - zgodnie z nowymi zasadami należy to uczynić drogą elektroniczną poprzez platformę PZPN24 w terminie do 30 czerwca. Wszystkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować do Tomasza Małka pod nr. tel 517 434 731.

Nowa uchwała uporządkowała kwestie uprawnień, jakie trenerzy muszą posiadać, by prowadzić zespoły w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Na szczeblu województwa najwyższe wymagania dotyczyć będą IV ligi - niezbędna do prowadzenia zespołu na tym poziomie będzie licencja UEFA A. Dokumentem wymaganym w ligach okręgowych będzie UEFA B bądź PZPN A (do 31 grudnia 2019 roku), z kolei w klasie A - Grassroots C (UEFA C). Nowością będzie licencja Grassroots D uprawniająca do prowadzenia drużyn w B-klasie. Podobne możliwości dawać będzie dokument PZPN B. Pozostałe nowe uprawnienia to Futsal C oraz Goalkeeper B. Kursy umożliwiające ich zdobycie ruszą w drugiej połowie roku.

Co istotne, w przypadku awansu zespołu do wyższej ligi, trenerzy będą mogli prowadzić go bez względu na posiadane uprawnienia. Nie będzie konieczności przechodzenia kolejnych kursów, wymagana będzie jedynie stosowna zgoda wojewódzkiego związku, a na szczeblu centralnym PZPN. Zgody te wydawane będą każdorazowo na rok, ale z możliwością przedłużania ich aż do czasu zakończenia pracy przez danego trenera z zespołem.


Zgodnie z zasadami przedłużanie licencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy PZPN24. Nie będą już zatem obowiązywać pisemne wnioski, natomiast szkoleniowcy w czasie aplikacji zobligowani będą do umieszczenia szeregu dokumentów, w tym:
- skanu dyplomu ukończenia kursu trenerskiego;
- skany zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN bądź związki wojewódzkie w wymiarze minimum 15 godzin z trzech ostatnich lat;
- skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, które pozostaje ważne w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia.
Po spełnieniu formalności licencje będą przesyłane przez Związek pocztą.

Wnioski o przyznanie i przedłużenie licencji UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A oraz UEFA Futsal B należy kierować do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. W przypadku takich uprawnień Związek zrezygnował z opłat za dokumenty. Warunkiem jest jednak terminowe spełnienie wszystkich wymogów.

W przypadku pozostałych uprawnień wnioski rozpatrywać będą wojewódzkie związki. Niezwykle ważnym jest wprowadzenie nowych terminów składania dokumentów w trybie zwyczajnym. Aplikacje należy składać w nieprzekraczalnym okresie do 30 czerwca i 31 grudnia. Wnioski te będą rozpatrywane w terminach maksymalnie do 15 lipca i 15 stycznia.

Późniejsze uzyskanie licencji możliwe będzie jedynie w trybie nadzwyczajnym na czas do 31 grudnia danego roku. Procedura ta wiąże się też wówczas ze zdecydowanie wyższymi kosztami. Wszystkie wysokości opłat przedstawione są w poniższej tabelce.


Kolejną nowinką w przepisach są też zasady zastępstw pierwszego trenera. Dotąd w takim przypadku asystent lub inny trener posiadający odpowiednią licencję mógł pełnić taką funkcję przez dziesięć dni. Teraz szkoleniowiec posiadający uprawnienia o stopień niższe, będzie mógł prowadzić zespół w trzech kolejnych oficjalnych meczach, nie będzie ograniczał go czas.

Z pełną treścią nowej uchwały dotyczącej licencji trenerskich można zapoznać się tutaj (pobierz)