Nowe władze Górnika Konin

2017-06-30 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

30 czerwca Walne Zebranie Członków Górnika Konin wybrało nowe władze klubu na kolejną kadencję. Nowym Prezesem klubu został Mateusz Michalski, który zastąpił na tym stanowisku Piotra Rybińskiego. W skład Zarządu weszli ponadto Artur Jakubczyk, Krystian Krysztofowicz, Wiesław Tomaszewski oraz Rafał Szkudelski. Zarząd OZPN Konin składa ustępującemu Zarządowi podziękowania za pracę na rzecz klubu i popularyzację piłki nożnej w regionie oraz liczy na owocną współpracę z nowymi władzami konińskiego Górnika. 

Tuż przed wyborem nowych władz, członkowie Walnego Zebrania udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Prezesowi Klubu, Piotrowi Rybińskiemu.

(fot. Górnik Konin)