Obradował Zarząd OZPN Konin #10

2017-07-02 09:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

28 czerwca obradował Zarząd OZPN Konin. Członkowie Zarządu spotkali się w siedzibie okręgu. Spotkanie odbyło się według następującego porządku.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Pietrzak (Prezes), Prezes, Robert Nadgrodkiewicz (Wiceprezes), Jarosław Kawka, Marek Pingot, Grzegorz Pawlak, Krzysztof Jurkiewicz, Edward Krawczyk, Bartłomiej Tarłowski (Członkowie Zarządu). W spotkaniu udział wzięli także: Marcin Woźniak (Przewodniczący Wydziału Szkolenia) oraz Paweł Woźniak (Przewodniczący Kolegium Sędziów).

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.

4. Sprawozdanie Wydziału Gier KOZPN za rundę wiosenną sezonu 2016/2017 (czytaj więcej)

5. Sprawozdanie Wydziału Dyscypliny KOZPN za rundę wiosenną sezonu 2016/2017 (czytaj więcej)

6. Sprawozdanie Kolegium Sędziów KOZPN za rundę wiosenną sezonu 2016/2017 (czytaj więcej)

7. Sprawozdanie Komisji ds. marketingu.

Sprawozdanie Komisji ds. Marketingu OZPN Konin (czerwiec 2017) from OZPN Konin

8. Zadłużenie klubów Konińskiego OZPN – stan na 28.06.2017 r.

Łączna kwota zadłużenie klubów względem OZPN Konin wynosi obecnie 52 726 zł. Biuro okręgu podejmie działania, które mają doprowadzić do uregulowanie zobowiązań przez kluby.

9. Sprawy wniesione przez Członków Zarządu.

W trakcie obrad podjęto uchwałę, zgodnie z którą OZPN Konin wystąpi do Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, aby w nowym regulaminie rozgrywek dodać zapis, który w sposób nadzwyczajny karał będzie kluby nie stawiające się na 2 ostatnie mecze sezonu.

Ponadto w nowym sezonie organizator finału Pucharu Polski na szczeblu OZPN Konin zostanie wyłoniony w wyniku publicznego naboru chętnych kandydatów.

10. Sprawy bieżące - wolne wnioski.

Sprawozdanie z działalności Wydziału Szkolenia przedstawił Marcin Woźniak. Szczegóły wkrótce.

11. Zakończenie obrad.