OZPN Konin powołuje Klub Partnera

2017-07-06 21:00:00, Komisja ds. Marketingu

W rok po wyborach nowe władze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie wychodzą z nową inicjatywą. Zarząd OZPN Konin powołał do życia Klub Partnera, który ma być forum współpracy na rzecz piłki nożnej między okręgiem, a przedsiębiorcami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi.

CELE

Klub Partnera powołany został, aby kształtować kierunki rozwoju piłki nożnej w regionie. Dążył będzie do wzmacniania indywidualnego potencjału dzieci oraz doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną młodzieży z terenu oddziaływania OZPN Konin. Klub za swoją misję uznał również propagowanie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie osobowości młodych zawodników w oparciu o zasady fair-play.

KTO MOŻE DOŁĄCZYĆ DO KLUBU PARTNERA?

Klub Partnera nie posiada osobowości prawnej i nie jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów prawa, a podstawą jego działania jest Karta Klubu Partnera. Partnerem OZPN Konin może zostać firma, samorząd, organizacja pozarządowa lub osoba fizyczna. Droga do Klubu Partnera otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych wspieraniem lokalnego futbolu – powiedział Bartłomiej Tarłowski, pomysłodawca Klubu Partnera, Przewodniczący Komisji ds. Marketingu, Członek Zarządu OZPN Konin.

ZASADY WSPÓŁPRACY I KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

Partnerzy zobowiązują się do przekazania na rzecz OZPN Konin darowizny o równowartości nie mniejszej niż 150 zł na rok. Zebrane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na rozwój i doskonalenie dzieci oraz młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną. W zamian za to Partnerzy zyskują szereg korzyści:

  • prawo do posługiwania się statusem partnera OZPN Konin w materiałach promocyjnych i w kontaktach z mediami,
  • umieszczenie w spisie firm partnerskich,
  • wizytówkę i logo firmy/organizacji/osoby na stronie OZPN Konin,
  • prawo do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez OZPN Konin,
  • możliwość prezentacji swoich usług i produktów w mailingu do klubów sportowych zrzeszonych w OZPN Konin.

Niezmiernie cieszę się z tej inicjatywy. Zależy nam na tym, aby do grona Klubu Partnera dołączyło jak najwięcej podmiotów. Dzięki temu uda nam się zgromadzić odpowiednie zasoby, aby podejmować inicjatywy dla najmłodszych adeptów piłki nożnej w regionie – powiedział Grzegorz Pietrzak, Prezes OZPN Konin.

W JAKI SPOSÓB DOŁĄCZYĆ DO KLUBU PARTNERA?

Na początek należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie OZPN Konin. Kolejno zapada decyzja o włączeniu podmiotu do Klubu Partnera. Strony podpisują stosowne porozumienia, dzięki czemu partnerstwo staje się faktem.

Prace nad opracowaniem koncepcji Klubu Partnera trwały kilka miesięcy. Powołaliśmy go do życia nieco ponad rok od momentu wyboru nowych władz OZPN Konin. Ma to wymiar bardzo symboliczny, ponieważ w ten sposób realizujemy deklaracje składane działaczom klubów na początku naszej drogi. Mam nadzieję, że Klub Partnera będzie mógł osiągać cele, które sobie wspólnie postawiliśmy – dodał Bartłomiej Tarłowski.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie OZPN Konin w zakładce Klub Partnera.

Klub partnera OZPN Konin - folder from OZPN Konin