Nowy regulamin rozgrywek 2017/2018

2017-07-23 20:00:00, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Wielkopolski ZPN przedstawia nowy regulamin rozgrywek obowiązujący w sezonie 2017/18.

Względem poprzedniej wersji został on uporządkowany i ujednolicony, dzięki czemu wyeliminowane zostały sprzeczne ze sobą informacje. Ponadto zapisy zaktualizowano dopasowując do zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatniego roku poprzez uchwały PZPN (licencje trenerskie), decyzje Zarządu Wielkopolskiego ZPN (zwiększenie liczby możliwych zmian w Klasie A i B), a także wprowadzenie nowych możliwości systemowych związanych z funkcjonowaniem Extranetu.

Nowy regulamin obowiązuje od 1 lipca. Można się z nim zapoznać poniżej, ponadto kluby otrzymały już dokumenty na swoje skrzynki mailowe w domenie związkowej.

Regulamin rozgrywek na sezon 2017/18:

icon100 pdfREGULAMIN

icon100 pdfZASADY AWANSÓW I SPADKÓW

icon100 pdfUNIFIKACJA SZKOLENIA